INFO PARTNER, s.r.o. 


Konateľ: Mgr. Milan Ištván
Tel.: +421 905 351 962, +421 2 482 91 394
Mail: milan@infopartner.sk
Sídlo: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava (budova Kerametal)
IČO: 45 926 026
DIČ: 202 31 44552
IČ DPH: SK2023144552
Banka: 063 509 3482/0900
IBAN: SK7309000000000635093482
Zapísaná dňa 25.11.2010, číslo vložky 688 46/B, oddiel Sro.

Výpis z Obchodného registra SR

INFO PARTNER členom HEI
INFO PARTNER s.r.o. sa stal pridruženým členom klastra House of Events Innovation (HEI). HEI je združením právnických osôb a nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa organizáciou a zabezpečením podujatí. Cieľom HEI je prispieť k výskumu a vzdelávaniu v oblasti spoločenských vied, ktoré súvisia s organizáciou a zabezpečením podujatí a s podporou exportu služieb týkajúcich sa podujatí do EÚ a do celého sveta. Po absolvovaní Cluster Management Benchmarking Exercise, ktoré uskutočnil European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) of VDI/VDE Innovation + Technik GmbH bol klastru HEI udelený certifikát „Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence“.
Viac informácií: www.heicluster.sk