INFO PARTNER, s.r.o. 


Konateľ: Mgr. Milan Ištván
Tel.: +421 905 351 962, +421 2 482 91 394
Mail: milan@infopartner.sk
Sídlo: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava (budova Kerametal)
IČO: 45 926 026
DIČ: 202 31 44552
IČ DPH: SK2023144552
Banka: 063 509 3482/0900
IBAN: SK7309000000000635093482
Zapísaná dňa 25.11.2010, číslo vložky 688 46/B, oddiel Sro.

Výpis z Obchodného registra SR